BOŞANMA DAVASI TANIK DİNLENMESİ


Y2HDEsas : 2015/22737Karar : 2017/2171Tarih : 02.03.2017

  ---

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:---

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tanık deliline dayanmış ve süresinde verdiği delil listesinde de tanıklarının listesini sunmuştur. Yasal sebep bulunmadıkça gösterilen tanığın dinlenmemiş olması savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. Mahkemece, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirde, geri kalanların dinlenilmemesine karar verilebilir (HMK m.241). Davacı kadın yargılama sırasında dinlenmeyen tanıkları olan ortak çocukları dinlenmesinden vazgeçmemiştir. Ancak mahkemece bu tanıkların psikolog vasıtasıyla beyanları alındığından dinlenilmelerine yer olmadına karar verilmiştir. Davacı kadının davasının reddine karar verildiği de dikkate alındığında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi koşulları da oluşmamıştır. Yine davalı erkek tanık deliline dayanmış ve süresinde tanık listesi sunmuştur. Davalı erkek dinlenilmeyen tanıkları ..., dinlenilmesinden vazgeçmiş ise de davacı kadın vekili tanıkların dinlenilmesinden vazgeçmesini kabul etmediklerini bildirmiştir. (HMK m.196) Davalı erkeğin barışma iddiaları yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesindeki koşullar da gerçekleşmediğine göre, mahkemece, davalı erkeğin dinlenilmeyen tanıklarının ve kadının tanıklarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. ve devamı maddeleri uyarınca dinlenilerek, toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.03.2017 (Prş.)Y2HD 02.03.2017 E.2015/22737 - K.2017/2171

YASAL UYARI

Bu sitede bulunan her türlü bilgi yazı ve açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımaz. Bu nedenle haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve müvekkillerin sitede yayında olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından hukuk büromuz her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.