DAVA TANIKLARININ TAMAMI DİNLENİLMEDEN KARAR VERİLEBİLİR Mİ?

Y2HD

Esas : 2015/19689

Karar : 2016/12364

Tarih : 27.06.2016

TANIK DİNLETMEDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA 

BOŞANMA ( Davalı Tanıklarının Tamamı Dinlenilmeden )

 

Davalı, ikinci tanığının dinlenmesinden açıkça vazgeçmemiştir. 

Davalı tanığının bulunduğu yer mahkemesine tekrar talimat yazılarak beyanı alındıktan sonra tüm deliller değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu itibarıyla karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamıştır.fk

TMK.166

HMK.240

---

---

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davalı erkek, 15.07.2014 tarihli dilekçesi ile iki tane tanık ismi bildirmiştir. 

 

Mahkemece tanıklardan ... dinlenilmiş, diğer tanık ... için ... Aile Mahkemesi`ne talimat yazılmıştır.

... 10. Aile mahkemesi tarafından tanık için çıkarılan davetiye usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş, tanık duruşmaya katılmamıştır. 

 

İlgili mahkeme tarafından bu kez tanık için zorla getirme yazısı yazılmıştır. Zorla getirme yazısına cevap verilmediği gerekçesi ile talimat evrakı iade edilmiştir. 

04.12.2014 tarihli duruşmada davalı vekiline tanığı hazır etmesi için süre verilmiş ise de davalı vekili, tanığı hazır edemeyeceğini, dinlenilmesinden vazgeçmediğini beyan etmiştir. 

 

Tanık ... dinlenilmeden karar verilmiştir. Davalı, tanık ...`ın dinlenmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Davalı tanığının bulunduğu yer mahkemesine tekrar talimat yazılarak beyanı alındıktan sonra tüm deliller değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu itibarıyla karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına,   işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

 
YASAL UYARI

Bu sitede bulunan her türlü bilgi yazı ve açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımaz. Bu nedenle haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve müvekkillerin sitede yayında olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından hukuk büromuz her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.